KVIZ: Kako dobro poznaš slovensko književnost?
KVIZ: Kako dobro poznaš slovensko književnost?

KVIZ: Kako dobro poznaš slovensko književnost?

Ever, 16. 02. 2016

Slovenska književnost se začne z brižinskimi spomeniki in se deli na različna obdobja: pismenstvo (500-1550), reformacija (konec 16. stoletja), protireformacija (1600-1630), barok (1630-1750), razsvetljenstvo (1750-1830), romantika (1830-1849), realizem (1848-1899), moderna (1899-1918), ekspresionizem in slovenske zgodovinske avantgarde (1918-1930), socialni realizem (1930-1941), medvojna književnost (1941-1945) in književnost po drugi svetovni vojni (1945 - danes).

Iz vseh naštetih obdobij smo izbrali najbolj znane avtorje in dela ter pripravili 15 vprašanj, s katerimi lahko preveriš in obnoviš svoje znanje o slovenski književnosti. Koliko točk ti je uspelo zbrati? :)


1. V katerem stoletju so nastali Brižinski spomeniki?

1. stoletju 10. stoletju 20. stoletju


2. Za slovensko književnost sta izjemnega pomena Abecednik in Katekizem. Kdo je avtor teh dveh del?

Primož Trubar Ivan Cankar Oton Župančič


3. Kdo je avtor dela Županova Micka?

Anton Tomaž Linhart Ivan Cankar France Prešeren


4. Ta veseli dan ali Matiček se ženi je...

tragedija pesem komedija


5. Katera izmed naštetih oseb je delovala v obdobju razsvetljenstva na Slovenskem (1750-1830)?

Ivan Cankar Oton Župančič Valentin Vodnik


6. 8. februarja praznujemo Prešernov dan, ki je osrednji slovenski kulturni in državni praznik. Na kateri dan je bil rojen Prešeren?

8. februar 1800 3. december 1800 1. september 1800


7. Katere tri osebe so delovale v obdobju romantike na Slovenskem (1830-1849)?

France Prešeren, Matija Čop in Jernej Kopitar France Prešeren, Jernej Kopitar in Ivan Cankar Josip Jurčič, Matija Čop in Primož Trubar


8. Kdo je avtor besedila državne himne Republike Slovenije?

France Prešeren Ivan Cankar Primož Trubar


9. Popotovanje iz Litije do Čateža je eno najbolj znanih slovenskih potopisnih del. Kdo ga je napisal?

France Prešeren Prežihov Voranc Fran Levstik


10. Josip Jurčič je napisal delo Deseti brat, ki je...

Balada Prvi slovenski roman Komedija


11. Kateri Ivan je avtor del Visoška kronika, Med gorami, Mrtva srca in Cvetje v jeseni?

Ivan Pregelj Ivan Cankar Ivan Tavčar


12. Krasna si, bistra hči planin,
Brdka v prirodni si lepoti,
ko ti prozornih globočin
nevihte temne srd ne moti —
krasna si, hči planin!

Kateri reki je Simon Gregorčič napisal hvalnico?

Soči Savi Mirni


13. V času moderne na Slovenskem (1899-1918) so delovali Dragotin Kette, Josip Murn Aleksandrov, Oton Župančič in Ivan Cankar. Slednji je napisal ogromno del - katerega izmed spodaj naštetih del ni napisal Ivan Cankar?

Na klancu Hlapec Jernej in njegova pravica Pohujšanje v dolini šentflorjanski
Veronika Deseniška Za narodov blagor Hlapci


14. Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.


Kdo je avtor tega verza, ki ga največkrat citiramo ravno na materinski dan?

Ivan Minatti Tone Pavček Svetlana Makarovič


15. Lovro Kuhar je napisal znamenita dela kot so Solzice, Samorastniki, Požganica, Jamnica, Doberdob. Pod katerim psevdonimom je znan Lovro Kuhar?

Prežihov Voranc France Bevk Ciril Kosmač
Končaj
Skupno število točk: 0 / 15
Vir slike: Hinko Smrekar - karikatura slovenskih literatov iz leta 1913, hrani Narodni muzej Slovenije (sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_književnost). Tudi ostale slike iz kviza so objavljene na spletnem viru Wikipedia.
Book Depository

Všeč ti bodo tudi ...